ตรวจสอบรายชื่อผลงานที่ผ่านเข้ารอบคัดเลือก

โครงการประกวดนวัตกรรมการประปานครหลวง 2557
ระกาศผลการประกวดโครงการนวัตกรรม (รอบคัดเลือก)

แบบตอบรับการเข้าร่วมนำเสนอผลงาน วันที่ 25 กรกฎาคม 2557

สิ่งที่ต้องเตรียมสำหรับวันนำเสนอผลงาน 25 กรกฎาคม 2557

หัวข้อในการจัดทำเล่มสมบูรณ์


 

( คลิ๊กอ่านทั้งหมด )

แนวทางการจัดทำบทความวิชาการ หรือบทความวิจัย ภายใต้ชื่อ

คู่มือสร้างชื่อองค์กร   ตอน “ผลงานตีพิมพ์”


โดย

กองวิจัย พัฒนา และนวัตกรรม
สถาบันพัฒนาวิชาการประปา


โครงการประกวดผลงานการจัดการความรู้ดีเด่น
ประจำปี 2557


ขอเชิญพนักงานเข้าร่วมส่งบทความทางวิชาการ

เพื่อเข้าร่วมงานประชุมวิชาการกับ ทาง IWA ของปี 2557-58 คลิ๊ก


ระบบบริหารจัดการนวัตกรรมทั้งองค์กร  หรือ

Total Innovation Management (TIM)

เป็นระบบการบริหารจัดการองค์ประกอบหรือปัจจัยสำคัญในการดำเนินธุรกิจ เพื่อสนับสนุน และส่งเสริม

ให้เกิดการสร้างสรรค์นวัตกรรมในองค์กรอย่างมีทิศทาง ต่อเนื่อง และยั่งยืน

อ่านทั้งหมด  คลิก >> การเริ่มต้นสู่ระบบบริหารจัดการนวัตกรรมทั้งองค์กร


 
การประกวดนวัตกรรม การประปานครหลวง 2014(พนักงาน/ลูกจ้าง)

เริ่มแล้ว โครงการประกวดนวัตกรรมการประปานครหลวง ประจำปี 2557(MWA Innovation awards 2014)(พนักงาน/ลูกจ้าง กปน.)

 

 

Last Updated on Thursday, 24 July 2014 02:34
Read more...
 
งานประชุมวิชาการความก้าวหน้าในด้านวิศวกรรมโยธาเพื่อการพัฒนา อย่างยั่งยืน (Advances in Civil Engineering for Sustainable Development) ครั้งที่ 1

 

ขอเชิญชาว กปน. เข้าร่วมงานประชุมวิชาการความก้าวหน้าในด้านวิศวกรรมโยธาเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน

 

Last Updated on Friday, 06 December 2013 08:16
Read more...
 
การประกวดนวัตกรรม การประปานครหลวง 2014 บุคคลทั่วไป

เริ่มแล้ว โครงการประกวดนวัตกรรมการประปานครหลวง ประจำปี 2557(MWA Innovation awards 2014)(บุลคลทั่วไป)

 

 

Last Updated on Thursday, 24 July 2014 02:34
Read more...
 
ระดมความคิดร่่างแผนแม่บทด้านการวิจัยพัฒนา และนวัตกรรม

สัมมนาระดมความคิดด้านการวิจัยพัฒนา และนวัตกรรม (RDI Master Plan)

 

 

Last Updated on Monday, 11 November 2013 08:16
Read more...
 
More Articles...

ข่าวประชาสัมพันธ์

ผลงานวิจัยของการประปานครหลวง

RDi Chanal

กิจกรรม

Follow us

จำนวนผู้เข้าชม