ขอเชิญพนักงานเข้าร่วมส่งบทความทางวิชาการ

เพื่อเข้าร่วมงานประชุมวิชาการกับ ทาง IWA ของปี 2557-58 คลิ๊ก


ระบบบริหารจัดการนวัตกรรมทั้งองค์กร  หรือ

Total Innovation Management (TIM)

เป็นระบบการบริหารจัดการองค์ประกอบหรือปัจจัยสำคัญในการดำเนินธุรกิจ เพื่อสนับสนุน และส่งเสริม

ให้เกิดการสร้างสรรค์นวัตกรรมในองค์กรอย่างมีทิศทาง ต่อเนื่อง และยั่งยืน

อ่านทั้งหมด  คลิก >> การเริ่มต้นสู่ระบบบริหารจัดการนวัตกรรมทั้งองค์กร


 
การบริหารจัดการองค์ความรู้(KM)

แนวทางการจัดทำบทความวิชาการ หรือบทความวิจัย ภายใต้ชื่อ คู่มือสร้างชื่อองค์กร   ตอน “ผล งานตีพิมพ์” โดยกองวิจัย พัฒนา และนวัตกรรม สถาบันพัฒนาวิชาการประปา  โครงการประกวดผลงานการจัดการความรู้ดีเด่น ประจำปี 2557

 

Last Updated on Wednesday, 15 October 2014 01:25
Read more...
 
ระดมความคิดร่่างแผนแม่บทด้านการวิจัยพัฒนา และนวัตกรรม

สัมมนาระดมความคิดด้านการวิจัยพัฒนา และนวัตกรรม (RDI Master Plan)

 

 

Last Updated on Monday, 11 November 2013 08:16
Read more...
 
งานประชุมวิชาการความก้าวหน้าในด้านวิศวกรรมโยธาเพื่อการพัฒนา อย่างยั่งยืน (Advances in Civil Engineering for Sustainable Development) ครั้งที่ 1

 

ขอเชิญชาว กปน. เข้าร่วมงานประชุมวิชาการความก้าวหน้าในด้านวิศวกรรมโยธาเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน

 

Last Updated on Friday, 06 December 2013 08:16
Read more...
 
งานประชุมวิชาการ 7th IWA Specialist Conference on Efficient Use & Management of Water - Paris, France

คนเก่ง กปน.ลา ผวก.เพื่อนำเสนอผลงานวิชาการ ในการประชุมวิชาการ 7th IWA Specialist Conference on Efficient Use & Management of Water - Paris, France

 

Last Updated on Friday, 18 October 2013 03:19
Read more...
 
More Articles...

ข่าวประชาสัมพันธ์

กิจกรรม

RDi Chanal

Follow us

จำนวนผู้เข้าชม